top of page
Työterveyslaitoksen Laatuverkosto-merkki

Företagshälsovård för anställda inom offentliga sektorn

Målet för Länsirannikon Työterveys är att säkerställa att våra ägares, offentliga sektorns anställda, erbjuds minst lika omfattande (enligt omfattningen av arbetsgivarens avtal) och högkvalitativ företagshälsovård som arbetstagarna inom andra branscher.

Vi är en del av social- och hälsovårdsanställdas vardag

Vi ansvarar fr.o.m. 1.1.2023 även för företagshälsan för social- och hälsovårdspersonalen vid Egentliga Finlands och Satakunta välfärdsområden. Vi hoppas att företagshälsan för hälsovårdsorganisationerna inte lider av samma problem som skomakarens barn i det bekanta talesättet “skomakarens barn har trasiga skor”.

Den finska hälsovården genomgår för närvarande kanske den största omställningen sedan dess etablering. Förändringsprocesser belastar alltid personalen, och företagshälsovårdens roll som supporter av funktionella förändringar växer ytterligare.

Vår uppgift är att stöda och hjälpa hjälparna. Vi vill för vår del säkerställa att hälsovårdspersonalen orkar med sitt arbete och får snabb hjälp i alla situationer.

Länsirannikon työterveys Oy

Länsirannikon Työterveys Oy fungerar som en självständig aktör som förbättrar arbetshälsan både för arbetsgivare och arbetstagare inom den offentliga sektorn.

100 % inhemsk

Länsirannikon Työterveys Oy är ett 100 % inhemskt, publikt ägt företag och vi verkar enligt en såkallad In House-princip. Vi producerar företagshälsovårdstjänster endast för våra ägare inom Egentliga Finland och Satakunta.

Ägare

Vi ägs fr.o.m. 1.1.2023 av Egentliga Finlands (VARHA) och Satakuntas välfärdsområden, Åbo stad, Salo stad, Turun AMK, Åbo Vattenförsörjning, Turun kaupunginteatteri, Kaarea och Forum Marinum.

Kunder

Vi har sammanlagt ungefär 45 000 privatkunder. En del av tjänsterna för anställda vid välfärdsområden produceras i nära och gott samarbete med våra underleverantörer.

Enheter

Våra egna mottagningar finns i Åbo, Björneborg, Salo, Pargas, Loimaa samt Ulvsby.

Personal

Vi har cirka 140 egna anställda. Företagets omsättning uppgår till cirka 28 miljoner euro. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens i företagshälsa för offentliga sektorns arbetsgivare och i synnerhet för social- och hälsovårdspersonal.

Letar du efter en producent av lagstadgad företagshälsovård för ditt företag i Egentliga Finland?

Här hittar du tjänsteavtal för välfärdsområdets företag och företagare.

bottom of page