top of page

Tjänster som främjar arbetsförhållanden och arbetstagarnas välbefinnande

Työolosuhteet

Utveckling av arbetsmiljön

Behovet av att förbättra arbetsförhållandena kan identifieras med hjälp av undersökningar av välbefinnandet, genom riskbedömningar, utmaningar i arbetsflödet och välbefinnandet, problem med medarbetarnas arbetsförmåga eller genom en hälsoundersökning på arbetsplatsen. Länsirannikon työterveys är arbetsplatsens partner i arbetet med att förbättra arbetsförhållandena.

Utvecklingsarbetet kan fokusera på teman som t.ex:

 • Smidigt samarbete och interaktion i arbetsgemenskapen

 • Mångfald på arbetsplatsen

 • Förebyggande och hantering av osakligt beteende och konflikter

 • Ledarskap som förebygger mentalt välbefinnande och smidigt arbete

 • Ledarskap i tider av förändring

 • Medarbetarnas välbefinnande och arbetsgemenskapens prestationsförmåga i förändringssituationer

 • Hantering av utmaningar i arbetsförmåga

 • Anpassning av arbetet till arbetsförmågan

 • Lösningar på distraktioner, avbrott och informationsöverflöd i arbetet

 • Praktiska metoder som främjar återhämtning

 • Motion och fysisk aktivitet för att stödja arbetsförmågan

 • Ergonomiska färdigheter på arbetsplatsen

 

Arbetet sker i form av faciliterade workshops, utbildningar eller längre utvecklingsprocesser. Målen, innehållet och genomförandet av arbetet avtalas med kunden. 

 

 

Gruppaktiviteter för att stödja medarbetarnas välbefinnande

Vi genomför gruppbaserade aktiviteter för att främja arbetsförmågan enligt arbetsplatsens behov. Exempel på teman:

 • Främjande av god sömn

 • Stresshantering

 • Smärtlindring

 • Förändring av livsstil

 • Orkandet i förmansarbetet, främjandet av arbetstagarnas arbetsförmåga

 

Grupperna träffas vanligen 3 - 5 gånger. Mötenas längd, antal och frekvens bestäms tillsammans med klienten.

 

 

Rådgivning på arbetsplatsen

Vi erbjuder också individuell rådgivning, grupprådgivning och rådgivning för förmän.

 

Vänligen kontakta din egen företagshälsovård. Vi diskuterar gärna hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra arbetsförhållandena och medarbetarnas välbefinnande.
 

TA KONTAKT

Ryhmätominta
Työnohjaus

När du vill bidra till välbefinnandet i din arbetsgemenskap, vänligen kontakta oss.

bottom of page