top of page

Sjömanshälsocentral Varha
Tavastgatan 10, Åbo
Tidsbokning per telefon: 010 325 2200

Sjömanshälsocentralen

Egentliga Finlands välfärdsområde (VARHA)

Fr.om. 1.1.2023 fungerar Länsirannikon Työterveys Oy som producent av sjömanshälsocentralens tjänster. 

 

Tavastgatan 10, 20500 Åbo

Tidsbokning för sjömän endast per telefon: 010 325 2200

Lungröntgen för sjömansintyg

Åbolands sjukhus

Kaskisgatan 13, 20700 Åbo

Tidsbokning tfn. 02 314 6260

Sjömanshälsocentralen i Åbo ansvarar för sjöanställdas lagstadgade hälsoundersökningar.

Enligt lagen om läkarundersökningar för sjöfolk (lagen om läkarundersökningar av fartygspersonal 1171/2010), ska de som arbetar på fartyg vara lämpliga för fartygsarbete med hänsyn till hälsan. Sjöanställdas hälsomässiga lämplighet bedöms vid första undersökningen eller vid fortsatt kontroll. När en person kommer in i branschen för första gången görs en sk. första hälsoundersökning. Första hälsokontrollen för arbete på fartyg i utlandstrafik görs vid sjömanshälsocentralen. För arbete på fartyg i inrikestrafik kan första hälsokontrollen även göras av en sjömansläkare vid en annan enhet. 

 

Förnyande av intyg för både inrikes- och utrikestrafik kan göras av annan sjömansläkare än sjömanshälsocentralens egna sjömansläkare.​

 

Syftet med läkarundersökningar av sjöanställda är att säkerställa att de personer som arbetar i sjöfartsyrken klarar av att, med hänsyn till hälsotillståndet, utföra de uppgifter som krävs i yrket utan att äventyra sjösäkerheten eller säkerheten för sig själv eller andra personer som arbetar på fartyget.

Intygets giltighetstid

I princip gäller läkarintyget i två år från och med den dag det utfärdats. I undantagsfall kan läkarintygets giltighetstid begränsas exempelvis på grund av sjukdom. Ett läkarintyg som utfärdats för person under 18 år, gäller i ett år.

Viktig information och anvisningar för hälsogranskningen

  1. Ta med identitetsbevis med foto.

  2. Ta med eventuella glasögon. Avlägsna kontaktlinser då du kommer till mottagningen.

  3. Ta med det senaste sjömansintyget. Om du har ett undantagstillstånd, ska det tas med till undersökningen för förnyandet av sjömansintyget. Ett undantagstillstånd innehåller ofta anvisningar om vilka undersökningar och hälsoutredningar som ska bifogas till undantagstillståndet.

  4. I samband med undersökningens tas ett urinprov för att mäta socker och protein i urinet.

  5. Undersökningen hos sjukskötaren tar cirka 60 minuter och hos sjömansläkaren 30–60 minuter. Observera att besöket kan ta längre tid.

  6. En bötesavgift (56,70 €) debiteras för uteblivet eller samma dag avbokat besök.

  7. Om du kommer till första hälsoundersökningen för att få sjömansintyg för utlandstrafik, ska du ta med röntgenläkarens utlåtande på lungbilden (tagen inom ett år). I samband med tidsbokningen gör sjömanshälsocentralen en elektronisk remiss till lungröntgen. Lungröntgenutlåtande krävs inte för personer som ska jobba inom inrikestrafiken. (Vid förnyad hälsoundersökning tas röntgenbild endast enligt läkarens bedömning).

  8. Ta med kopia av patientjournalen beträffande alla eventuella långtidssjukdomar.

 

Lungröntgen i Åbo

En elektronisk remiss till lungröntgen görs vid sjömanshälsocentralen i samband med tidsbokningen.

 

Bilddiagnostik

Åbolands sjukhus

Kaskisgatan 13, Åbo

Ingång från hörnet av Kaskisgatan och Sirkkalagatan. 

 

Boka tid till röntgen genom att ringa till Åbolands sjukhus, tfn. 02 314 6260

Besöket är gratis. Röntgen tas endast för sjömansintyg.


Icke-ortsbor kan begära remiss till lungröntgen t.ex. från den egna hälsostationen.

Ohjeet
Keuhkokuvaus
bottom of page