top of page
Vihreä logon merkki

Använder din arbetsgivare Företagshälsoappen?
Gå till sidan för mobilkunder.

Välj företagshälsotjänst:

Hälsan är ovärderlig

En välmående personal är arbetsgivarens främsta tillgång.

 

Företagshälsovårdens målsättning

En sund och trygg arbetsmiljö, en väl fungerande arbetsgemenskap, förebyggande av arbetsskador, främjande av arbetstagarens hälsa samt bevarande av dennes arbets- och funktionsförmåga.

 

En fungerade företagshälsa

En bra praxis för företagshälsovård bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arbetstagarna, arbetsgivaren, personalavdelningen, arbetssäkerheten, personalens representanter samt specialsjukvården och öppenvården. Målet är att främja arbetstagarnas och arbetsgemenskapens egna insatser för förebyggande och hantering av hälsorisker. Företagshälsan främjar arbetstagaren, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen.

 

Företagshälsan

Företagshälsovården omfattar bland annat:

  • arbetsplatsutredningar

  • hälsoundersökningar

  • sjukvård med fokus på arbetshälsan

  • utredning och behandling av yrkesrelaterade sjukdomar

  • bedömning av arbetsförmåga och behov av rehabilitering

Vi stöder arbetsgemenskaper och enskilda kunder i situationer relaterade till psykisk belastning. Vi kan genomföra en utredning om psykosocial belastning, där vi tar hänsyn till bl.a. följande faktorer: tydliga/otydliga mål för arbetet, arbetsbörda och tempo, påverkningssmöjligheter, förändringar, ledarskap och samarbete.

 

Vi utför ergonomiutredningar relaterade till arbetets organisering, genomförande och arbetsmiljön. I bedömningen av fysisk ergonomi beaktas faktorer som arbetsställningar, rörelser och repetitiva rörelser samt arbetsredskap. Vid bedömningen av kognitiv ergonomi beaktas bl.a. distraktioner, avbrott och informationsflöde samt syn- och hörselergonomi, minnesbelastning och kompetenskrav.

 

Baserat på utredningarna rekommenderar vi åtgärder som kan minska arbetsbelastningen. Vi samarbetar också med ledningen, förmän och arbetsgemenskaper för att hitta lösningar.

Vi stöder arbetstagare och arbetsgemenskaper i kris- och förändringssituationer genom debriefing och erbjuder stöd i konflikthantering.

Satsa på företagshälsa

 

Utöver företagshälsovården är tjänster för välbefinnande i arbetet en viktig satsning på personalen.

Patientöverföringsutbildningar och handledning är viktiga arbetsmetoder inom hälso- och sjukvården. Dessutom erbjuder vi program för rekreationsdagar för personalen samt coaching- och utvecklingsprocesser. Begär offert av ditt företagshälsoteam.

LÄS MER

bottom of page