top of page
Vihreä logon merkki

Onko työnantajallasi käytössä Työterveyden mobiilisovellus?
Siirry mobiiliasiakkaan sivulle.

Klikkaa toimintaohjeet työterveyteen:

Terveys on arvoista tärkeimpiä

Hyvinvoivat työntekijät ovat työnantajan tärkein voimavara.

 

Työterveyshuollon tavoite

Terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen.

 

Hyvä työterveyshuolto

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön työntekijöiden, työnantajan, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien sekä erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon kanssa. Tavoitteena on työntekijöiden ja työyhteisön omaehtoinen terveysriskien ehkäisy ja hallinta. Työterveyshuollon toimet kohdistuvat työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön.

 

Työterveyshuollon sisältö

Työterveyshuollon sisältöön kuuluvat muun muassa:

  • työpaikkaselvitykset

  • terveystarkastukset

  • työterveydellisesti painotettu sairaanhoito

  • ammattitaudit

  • työhön liittyvät rokotukset

  • työperäisten sairauksien tutkimus ja hoito

  • työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviot.

Tuemme työyhteisöjä ja yksilöasiakkaita henkiseen kuormitukseen liittyvissä tilanteissa. Voimme tehdä psykososiaalisen kuormituksen selvityksen, jossa huomioidaan mm. työn tavoitteiden selkeys, työmäärä ja -tahti, vaikutusmahdollisuudet työssä, muutokset, johtaminen ja yhteistyö.

 

Teemme ergonomiaselvityksiä liittyen työn organisointiin, toteutukseen ja työolosuhteisiin työpaikalla. Fyysisen ergonomian arvioinnissa huomioidaan mm. työasennot, työliikkeet ja niiden toistuvuus sekä työvälineet. Kognitiivisen ergonomian arvioinnissa huomioidaan mm. työympäristön häiriötekijät, keskeytykset ja tietotulva sekä työn näkö- ja kuuloergonomia, muistikuorma ja osaamisvaatimukset.

 

Selvitysten pohjalta suosittelemme toimenpiteitä työkuormituksen vähentämiseksi. Teemme myös yhteistyötä johdon, esihenkilöiden ja työyhteisöjen kanssa ratkaisujen löytämiseksi.

 

Tuemme työntekijöitä ja työyhteisöjä kriisi- ja muutostilanteissa traumaattisten kokemusten purkutilaisuuksilla. Tarjoamme tukea ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.

Työhyvinvointipalvelut

käytössänne

Työterveyshuollon lisäksi työhyvinvointipalvelut ovat kannattava panostus henkilökuntaan.

Potilassiirtokoulutukset ja työnohjaus ovat terveydenhuoltoalan tärkeitä työtapoja. Lisäksi toteutamme työhyvinvointipäivien ohjelmia sekä coaching- ja kehittämisprosesseja. Tarjouksen voi pyytää työterveystiimisi henkilöiltä.

LUE LISÄÄ

bottom of page